Forhandler Mchale og Cashels i Nordland

Litt om McHale

McHale Engineering ble startet i begynnelsen av 1980-årene. Fabrikken ligger vest i Irland, i et område med betydelig landbruksproduksjon.

Produksjonen av maskinene finner sted i en moderne fabrikk utstyrt med det nyeste innen laserbrennere og sveiserobotteknologi og opererer innenfor ISO 9001/2000 bestemmelsen.

All forskning og utvikling utføres  med ledende spissteknologi. Under produktutviklingsprosessen gjennomgår maskinene optimal testing.

Forbrukernes krav til maskiner med lang holdbarhet og stor kapasitet, er en av hoved-ingrediensene McHale vektlegger under produktutviklingen.

Som et resultat av dette, er McHale Engineering blitt en av verdens ledende leverandører innen gress-høsteutstyr.

Besøk McHales hjemmeside.